Share
Voorvertoning
Met o.a. schietpartij in een gay club en een serieel pedofiel
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de zesde lijst van incidenten die relevant zijn rond de Transgenderwet.
Een overzicht van de gebeurtenissen
van 20-26 november 2022
 
Beste ,

We hebben weer een nieuwe lijst met incidenten die te maken hebben met het concept genderidentiteit. Hopelijk dringen de gevaren van wetgeving gebaseerd op dit gegeven bij steeds meer mensen door.

Als iedere man bij het stadhuis zijn geslacht zonder enige controle kan vervalsen, dan heeft dat grote maatschappelijke gevolgen. In andere landen is al gebleken hoe riskant zelfidentificatie is, met name voor vrouwen, kinderen en LHB’ers, maar ook bv. voor de vrijheid van meningsuiting.

In het debat over deze wet in de Tweede Kamer op 28 september werden voorbeelden van de negatieve gevolgen van zelfidentificatie in andere landen keer op keer weggewuifd als ‘incidenten’ en ‘anekdotes’. Als reactie hebben wij besloten om de gebeurtenissen die zich sinds het Kamerdebat hebben voorgedaan te bundelen in een nieuwsbrief. Dit is de zesde van die reeks. Zo willen we laten zien dat al die zogenaamd losse incidenten samen een patroon vormen.

Op 6 februari debatteert de Tweede Kamer verder over deze wet. Wij sturen deze nieuwsbrief op naar alle Kamerleden, de media en iedereen die interesse heeft. We hopen dat de vrouwenrechten, kinderrechten en rechten van LHB’ers dit keer wel serieus genomen worden en dat de wet wordt weggestemd.


1. Incidenten
 • AUSTRALIË  (21/11/2022): Robert Gordon Cummins, een gevaarlijke zedendelinquent, loopt weer vrij rond nadat hij zichzelf tot ‘vrouw’ heeft uitgeroepen. De rechter beschouwde het feit dat hij medicijnen gebruikte als een “beschermende factor” en vond dat hij “het risico om in de fout te gaan zelf succesvol kon managen”. Cummins is een serieel pedofiel met een lange lijst aan veroordelingen wegens seksuele misdrijven tegen kinderen, waarvan de eerste dateert uit 1999. Hij misbruikte na het uitzitten van zijn diverse gevangenisstraffen steeds opnieuw kinderen. Vanuit de gevangenis maakte hij met pedofiele medegevangenen plannen om arme Thaise vrouwen te groomen om hun kinderen seksueel te kunnen misbruiken en een weeshuis om te vormen tot wat hij een “kinderbordeel” noemde.
 • VS (21/11/2022): De eerste ‘transgender’ persoon in een verkozen ambt in de staat New Hampshire, ‘Stacie’ Laughton, is gearresteerd wegens het stalken van een vrouw en schending van een contactverbod. Barry Charles Laughton Jr. werd in augustus dit jaar ook al gearresteerd wegens schending van een contactverbod en heeft diverse andere strafrechtelijke veroordelingen. Doordat zijn arrestatie in augustus nauwelijks in de media kwam, waren kiezers hiervan ten tijde van de verkiezingen niet op de hoogte. Laughton won een zetel in het Huis van Afgevaardigden van New Hampshire.
 • VS (23/11/2022): De verdachte van de schietpartij in Club Q, een ‘gay & lesbian nightclub’ in Colorado, is volgens zijn advocaten ‘non-binair’. In de stukken van zijn advocaat wordt naar de man verwezen met de titel ‘Mx Anderson Aldrich’ en met de voornaamwoorden ‘they’ en ‘them’, zo schrijft een New York Times-journalist op Twitter. Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven en raakten achttien mensen gewond. Op CNN verklaart een man die claimt vrouw te zijn dat de nachtclubschutter overduidelijk een man is, in plaats van non-binair. Niettemin gebruikt hij they/them-voornaamwoorden voor de man: “Ik denk dat zij dat gewoon zeggen omdat ze er makkelijk vanaf willen komen”. Mogelijk leidt de non-binaire identiteit ertoe dat de schietpartij niet als haatmisdrijf wordt gerekend, met een minder zware straf tot gevolg.
 • VK (26/11/2022) Twee mannen die zichzelf identificeren als ‘transvrouw’, hebben op het eiland Wight een moeder en dochter fysiek aangevallen. De advocaat van de twee mannen claimde dat moeder en dochter “transfobe opmerkingen” hadden gemaakt. Volgens de kantonrechter waren het “twee zeer vervelende aanvallen op vakantiegangers.” Beide mannen krijgen een proeftijd van een jaar en moeten een schadevergoeding betalen.

2. Zelfidentificatie
 • SCHOTLAND, VK (18/11/2022): Speciaal Rapporteur van de VN inzake geweld tegen vrouwen Reem Alsalem waarschuwt in een brief aan de Schotse regering voor de consequenties van de zelfidentificatiewet in Schotland voor vrouwen en kinderen. Zij stelt onder andere dat de Schotse regering moet voorzien in controles op de zelfidentificatieprocedure en dat in de nieuwe wetgeving rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes, met name diegenen die risico lopen op of zijn blootgesteld aan mannelijk geweld. Het huidige wetsvoorstel voorziet volgens de VN-rapporteur niet in voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de procedure wordt misbruikt door zedendelinquenten. Alsalem benadrukt ook het belang van ruimtes en diensten uitsluitend bestemd voor vrouwen en meisjes.
 • NIGERIA (21/11/2022): Populaire travestiet die beweert ‘vrouw’ te zijn slaat een andere travestiet in elkaar. De controversiële travestiet Bobrisky had de travestiet Papaya Ex al meerdere malen met geweld bedreigd. Bobrisky maakt er geen geheim van dat doorgaan voor ‘vrouw’ hem geen windeieren heeft gelegd. Op kritiek van mensen die hem erop wijzen dat hij nooit een ‘zij’ kan worden zegt hij: “Ik ben dan wel geen ‘zij’ maar ik verdien meer geld dan jij die wel een ‘zij’ bent. Ik gebruik mijn gender beter dan jij die beweert een ‘zij’ te zijn”. Bobrisky zegt over vrouwen: “Vrouwen weten niet hoeveel macht ze hebben. Ze weten niet eens hoe ze gebruik moeten maken van wat ze als vrouw te bieden hebben. (…) Toen ik een man was, had ik niets. Geen geld. (…) Niemand wil met je praten of iets met je te maken hebben. Ik wil mijn eigen baas zijn dus gebruik ik wat ik in huis heb om te krijgen wat ik wil”. Bobrisky’s plan was aanvankelijk zich voor een tijdje als vrouw te verkleden om wat geld te verdienen. “Maar ik vond het geweldig. Ik verdien er zoveel mee.”

3. Kinderrechten
 • VS (21/11/2022): John Julius Jacobson Jr., tot de doodstraf veroordeeld wegens een dubbele moord, heeft zich tot ‘transvrouw’  verklaard. Jacobson speelde als kindacteur in de bekende serie “The Power Rangers”. In 2004 vermoordde hij, samen met zijn vrouw, het echtpaar Tom en Jackie Hawks op hun jacht. Nadat het stel werd gedwongen het jacht op naam van de Jacobsons te zetten, werden zij door Jacobson en zijn vrouw aan een anker vastgemaakt en in zee gegooid. Hun lichamen werden nooit gevonden. Jacobson, in 2003 ook al veroordeeld wegens moord, zegt het stel te hebben vermoord omdat hij geld nodig had voor “genderbevestigende” operaties. Jacobson veranderde zijn naam aanvankelijk in het ‘genderneutrale’ ‘Skylar Julius DeLeon’ om afstand te nemen van zijn vader die hem als kind misbruikt had. In de gevangenis begon hij te beweren dat hij vrouw was en veranderde hij zijn naam in ‘Skylar Preciosa DeLeon’. Hij verzocht met succes om overplaatsing naar een vrouwengevangenis, waar hij hormoontherapie krijgt toegediend om een meer vrouwelijk uiterlijk te krijgen. Door het moratorium op de doodstraf in Californië zal hij de rest van zijn leven op ‘death row’ uitzitten.
 • IJSLAND (24/11/2022): De voorzitter van de associatieraad van het IJslandse COC, een man die claimt vrouw te zijn, treedt af. De man wordt verdacht van seksueel geweld tegen meerdere kinderen en een verstandelijk gehandicapte man. In IJsland bestaat zelfidentificatie van geslacht sinds 2019. Als de man in de gevangenis komt, zal het waarschijnlijk een vrouwengevangenis zijn. [Uitgebreider artikel]
 • VK (25/11/2022): De voorzitster van organisatie Mermaids, Susie Green, treedt af. De controversiële organisatie, die o.a. in bedrijven en organisaties en op scholen het idee promoot dat kinderen van geslacht kunnen veranderen, ligt al langer onder vuur vanwege haar praktijken. Er loopt een onderzoek van de Charity Commission naar de organisatie. Susie Green heeft openlijk gesproken over hoe zij haar zoon mee naar Thailand heeft genomen om hem op zijn 16e verjaardag te laten castreren.

4. Bredere maatschappelijke gevolgen
 • VK (27/11/2022): De rector van de Universiteit van Cambridge verdedigt een gastpredikant die in zijn preek in Trinity College beweerde dat Jezus een “trans lichaam” had en de zijdewond van Jezus vergeleek met een vagina. Hij suggereerde ook dat het bloed uit de zijdewond naar zijn liezen stroomt. Enkele aanwezigen waren “in tranen”. Een lid van de gemeente schreef in een klachtenbrief: “Ik verafschuw het idee dat, door een gat in een man te snijden waardoor hij gepenetreerd kan worden, hij een vrouw kan worden.” In een reactie stelt de rector dat de preek “aanzette tot nadenken over deze afbeeldingen van het mannelijke/vrouwelijke lichaam van Christus, die ons nieuwe manieren kunnen bieden om te kijken naar actuele kwesties rondom transgendervraagstukken. Persoonlijk denk ik dat de speculatie legitiem was.” Een woordvoerder van de universiteit verklaarde dat “de verkenning van de aard van religieuze kunst in de preek, in een geest van tot nadenken stemmend academisch onderzoek, in de sfeer van open debat en dialoog aan de Universiteit van Cambridge paste." Vorige maand nog bood de universiteit haar excuses aan aan studenten die “overstuur” waren doordat schrijfster Helen Joyce, die zich kritisch uitlaat over genderideologie, was uitgenodigd om op de universiteit te spreken.

5. Taalgebruik
 • VK (19/11/2022): Ambtenaren bij het Britse Ministerie van Justitie worden door de penitentiaire tak van het Ministerie gewaarschuwd dat frases als 'het beschermen van vrouwen en meisjes', en 'geslacht is binair/onveranderbaar' 'transfobisch gecodeerde taal' is. Een lid van het House of Lords komt in het geweer tegen deze 'waarschijnlijk onwettige' praktijken – geloven in de onveranderlijkheid van geslacht is immers 'achtenswaardig in een democratische maatschappij'.
 • NEDERLAND (22/11/2022): Het kabinet werkt op verzoek van Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) aan het schrappen van geslachtsgebonden taalgebruik uit het Burgerlijk Wetboek. Van Ginneken vroeg in maart dit jaar minister voor Rechtsbescherming Weerwind de ‘genderspecifieke termen’ in het Burgerlijk Wetboek te inventariseren. Die termen zouden volgens Van Ginneken “niet altijd inclusief ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit” zijn. Termen als 'vader' of 'moeder' zijn volgens hem “helemaal niet nodig” en kunnen wat hem betreft worden vervangen door 'ouder 1' en 'ouder 2'. Weerwind stelt dat hij aan de vader- en moederkwestie niets kan veranderen, maar wil wel mogelijk maken dat de moeder op de geboorteakte van een kind kan worden aangeduid als ‘ouder uit wie het kind is geboren’ indien die moeder als man wil worden beschouwd.
  Update (22/11/2022): Minister Weerwind zegt toch af te zien van “genderneutrale aanpassing” van taal in het wetboek gezien de “schaarse wetgevingscapaciteit”. Wel zegt hij dat “enkele technische aanpassingen mogelijk” zijn, zonder deze echter te specificeren.

6. Sport

7. En tot slot...
 • In de Duitse stad Frankfurt worden openbare dames- en herentoiletten langzaam vervangen door gemengde toiletten. Op het Zuidstation worden nieuwe toiletten gebouwd waarin urinoirs en wc-hokjes zich in één ruimte bevinden. De bedenkers zijn zich blijkbaar wel bewust van de gevaren als mannen toegang krijgen tot ruimtes waar vrouwen en meisjes zich ontkleden en installeren dus een glazen wand (zodat de voorruimte vanuit het hoofdgebouw zichtbaar is). Met rustgevende muziek en sfeerverlichting wordt geprobeerd het risico op “misdragingen te verminderen”. In een streven naar “genderneutraliteit” zal de stad Frankfurt alle openbare toiletten in nieuwe gebouwen gemengd maken, en ook bij renovatie van bestaande toiletten worden vrouwentoiletten opgeheven. Duitsland bereidt momenteel een zelfidentificatiewet voor, waarbij iedereen vanaf 14 jaar eenvoudig zijn of haar geregistreerde geslacht kan laten veranderen.


 


Als organisatie krijgen wij geen subsidie van de overheid. We werken met vrijwilligsters en maken uiteraard wel kosten. Zo zijn we bezig met het maken van brochures over genderideologie voor sport en scholen.

Klik op onderstaande afbeelding en draag ook een steentje bij. Je kunt het bedrag aanpassen.


 

 
 

Voor vragen zijn we bereikbaar op info@voorzij.nl.

 
 
 
 
 
Facebook
 
Twitter
 
Youtube
 
Website
 
Email
 

Email Marketing door ActiveCampaign