Share
Spaanse gevangenen direct in de rij voor overplaatsing naar vrouwengevangenis na invoering zelf-ID
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de zeventiende lijst van incidenten die relevant zijn rond de Transgenderwet.
Een overzicht van de gebeurtenissen
van 26 maart - 8 april 2023
 
Beste ,

We hebben weer een nieuwe lijst met incidenten die te maken hebben met het concept genderidentiteit. Hopelijk dringen de gevaren van wetgeving gebaseerd op dit gegeven bij steeds meer mensen door.

Als iedere man bij het stadhuis zijn geslacht zonder enige controle kan vervalsen, dan heeft dat grote maatschappelijke gevolgen. In andere landen is al gebleken hoe riskant zelfidentificatie is, met name voor vrouwen, kinderen en LHB’ers, maar ook bv. voor de vrijheid van meningsuiting.

In het debat over deze wet in de Tweede Kamer op 28 september werden voorbeelden van de negatieve gevolgen van zelfidentificatie in andere landen keer op keer weggewuifd als ‘incidenten’ en ‘anekdotes’. Als reactie hebben wij besloten om de gebeurtenissen die zich sinds het Kamerdebat hebben voorgedaan te bundelen in een nieuwsbrief. Dit is de zeventiende van die reeks. Zo willen we laten zien dat al die zogenaamd losse incidenten samen een patroon vormen.

Volgens de planning zal het debat u ergens in week 23 (5-11 juni) plaatsvinden. Wij sturen deze nieuwsbrief op naar alle Kamerleden, de media en iedereen die interesse heeft. We hopen dat de vrouwenrechten, kinderrechten en rechten van LHB’ers dit keer wel serieus genomen worden en dat de wet wordt weggestemd.

1. Incidenten


2. Zelfidentificatie
 • SPANJE (3/4/2023): Sinds de inwerkingtreding van de zelfidentificatiewet op 1 maart hebben zes mannelijke gevangenen verzocht om een administratieve geslachtswijziging en om overplaatsing naar een vrouwengevangenis. In totaal zitten er 61 mannen die zich “transgender” noemen in Spaanse gevangenissen, waarvan 26 in vrouwenvleugels en vier op gemengde afdelingen. Volgens de autoriteiten is niet transseksualiteit de doorslaggevende factor bij het besluit over plaatsing, maar zijn “wat het beste is voor de gevangene zelf” en “wat de gevangene zelf wil” leidend.

3. Kinderrechten
 • SPANJE (31/3/2023): ‘Transgender Juan’ wordt veroordeeld voor seksueel geweld tegen zijn 15-jarige halfzus. Vlak voor de rechtszaak wijzigde hij zijn geslacht. De uiteindelijke straf viel lager uit dan een eerdere veroordeling.

4. Taalgebruik
 • VK (26/3/2022): Onderzoek van Dr Armstrong afgewezen. Armstrong wilde onderzoek doen naar de beleving van vrouwen en vrijwilligers over mannelijke sporters in vrouwensport. De ethische commissie van King's College London oordeelde echter dat Armstrong in het onderzoeksvoorstel “misgendert” en aan “transvrouwen” refereert als mannelijke sporters.
 • NL (29/3/2023): De Gelderse Groenlinks-Statenleden Floor de Man en Paul Smits worden voortaan met Statenlid aangesproken tijdens politieke vergaderingen en niet meer met meneer of mevrouw. Voor het voorstel van de Commissaris van de Koning om iedereen geslachtsneutraal aan te spreken was niet voldoende draagvlak.

5. Bredere maatschappelijke gevolgen
 • NIEUW-ZEELAND (31/3/2023): Nog geen week na de gewelddadige demonstratie tegen de vrouwenrechtenactivisten van Let Women Speak in Auckland krijgt de aanstichter van het geweld “als eerste transgender persoon” de titel “Jonge Nieuw-Zeelander van het jaar”.
 • AUSTRALIË (31/3/2023): Posters op de campus van de Universiteit van Melbourne roepen op tot een boycot van de colleges van filosofieprofessor Holly Lawford-Smith. Zij maken haar uit voor “transfoob” en impliceren dat ze een fascist zou zijn. Lawford-Smith krijgt geen steun van de decaan, die juist de transactivisten een hart onder de riem steekt.
 • VK (2/4/2023): Stadsuniversiteit van Londen beëindigt onderzoek van sociologe Laura Favaro naar de vrijheid van vrouwen in de academische wereld om hun mening over transgenderkwesties te uiten en legt beslag op alle interviews en andere door Favaro verzamelde gegevens. Zij zamelt nu geld in voor een rechtszaak tegen haar werkgever.
 • NIEUW-ZEELAND (3/4/2023): Journalist vraagt premier Chris Hipkins wat een vrouw is, waarop deze zeer aarzelend antwoordt dat “mensen hun eigen gender bepalen”.
 • FRANKRIJK (5/4/2023): Conferentie voor Iraanse en Afghaanse vrouwen uitgesteld vanwege bedreigingen door transactivisten omdat er een spreekster is uitgenodigd die zegt dat geslacht biologisch wordt bepaald. Een vrouwelijk parlementslid noemt de spreekster, Marguerite Stern, “militant transfoob” en steunt de afzegging.
 • VS (7/4/2023): Sportmerk Nike noemt kritiek en oproepen tot een boycot naar aanleiding van een advertentie met influencer Dylan Mulvaney “haatzaaierij”. Mulvaney, een werkloze acteur die nadat hij zich tot “meisje” verklaarde veel volgers op sociale media verzamelde, danst in de video op overdreven meisjesachtige wijze in een sportbeha en legging. Mulvaney heeft diverse lucratieve reclamecontracten met grote merken zoals Tampax, Nike en Bud Light. De verkoop van biermerk Bud Light is als gevolg van de samenwerking met Mulvaney met 26% gedaald.
 • CANADA (8/4/2023): Advocaat Carey Linde is op de vingers getikt door de beroepsorganisatie voor het negeren van een publicatieverbod, anonimiteit, e.d. De advocaat staat een vader bij die de transitie van zijn dochter probeerde tegen te houden. De vader zegt dat het precies zo “politiek geladen” is dat zijn rechten en een mate van rechtvaardigheid van het gerechtelijk systeem niet bestaan.


6. Sport

7. En tot slot...
 • NL (30/3/2023): Pride Amsterdam start landelijke campagne met posters waarop staat “Wij twijfelen niet”, doelend op zelfidentificatie in de transgenderwet die binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld. Het is een reactie op de eerdere “Gendertwijfel”-campagne die juist opriep tot terughoudendheid bij dit wetsvoorstel.
 • AUSTRALIË (2/4/2023): 60 Minutes zendt een programma uit over “Theybies”. Theybies zijn baby’s die door de ouders niet als jongetje of meisje worden aangeduid, maar die van hun ouders zelf hun “gender” mogen kiezen: zogenaamd “gendercreatief” ouderschap.

 


Als organisatie krijgen wij geen subsidie van de overheid. We werken met vrijwilligsters en maken uiteraard wel kosten. Zo zijn we bezig met het maken van brochures over genderideologie voor sport en scholen.

Klik op onderstaande afbeelding en draag ook een steentje bij. Je kunt het bedrag aanpassen.


 

 
 

Voor vragen zijn we bereikbaar op info@voorzij.nl.

 
 
 
 
 
Facebook
 
Twitter
 
Youtube
 
Website
 
Email
 

Email Marketing door ActiveCampaign